Nuostatai-Taisyklės

Varžybų nuostatai / taisyklės

Kauno maratono 2020 nuostatai
VšĮ „Kauno maratono klubas“ 2020 m. balandžio 26 d. rengia bėgimą „Citadele Kauno maratonas 2020“.
Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:
1. Maratonas 42 km 195 m;
2. Pusmaratonis 21 km 98 m;
3. 10 km bėgimas;
4. 5 km bėgimas;
5. Šeimų 1,5km bėgimas;
6. Vaikų 400 m bėgimas;
Numatoma renginio vieta Kauno senamiestis, Rotušės aikštė;
Numatoma renginio pradžia 6:00 val., pabaiga 16:30 val.
Maratono, pusės maratono distancijų startas - 8:30 val.
10km startas - 9:30 val.
400m vaikų bėgimo startas - 12:30 val.
1,5km šeimų bėgimo startas - 13:35 val.
5km distancijos startas - 14:30 val.
*nurodyti laikai gali keistis
1. 42 km 195 m – 5:30 val.
2. 21 km 98 m – 2:45 val.
3. 10km - 1:20 val.
4. 5 km – 60 min.
5. Varžybų dieną 15:30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 15:30 val. bus atidarytos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.
1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti el. laiškus ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Kauno maratono klubas“ organizuojamais renginiais.
4. Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.
5. Pusmaratonio rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
6. Vaikų bėgimo rungtyse gali dalyvauti tik asmenys nuo 5 iki 12 metų.
7. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
8. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
9. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.
10. Maratono ir pusės maratono dalyvių amžiaus grupės:
Vyrai Moterys
V   1981–2002 M   1981–2002
V40   1971–1980 M40   1971–1980
V50   1961–1970 M50   1961–1970
V60   1951–1960 M60   1951–1960
V70   1950 ir vyresni M70   1950 ir vyresnės
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją, distancijos keitimo mokestis – 5 Eur. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Dalyvis gali keisti informaciją nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją), registracijos anketos informacijos keitimo mokestis – 5 Eur.
2.1 keičiant distanciją į trumpesnę, dalyvis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 EUR. Dalyvis keisdamas distanciją į trumpesnę praranda teisę gauti marškinėlius jei jie skiriami ilgesnių distancijų dalyviams.
2.2 keičiant distanciją į ilgesnę, dalyvis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal registracijos dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 5 EUR mokestį.
2.3 Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumoka už keitimo mokestį ir informuoja organizatorius el. paštu info@kaunasmarathon.lt. Su laišku atsiunčiamas mokėjimo išrašas bei nurodomi norimi pakeisti duomenys. Bet kokie keitimai atliekami iki 2020-04-20 (imtinai).

Rekvizitai:
VšĮ „Kauno maratono klubas“,
Įmonės kodas 302437756,
sąskaita: LT987044060007208150
bankas: SEB bankas,
banko kodas 70440,
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X,
Teleksas 261601 VILBK LT


2.4 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
2.5 Užpildęs registracijos anketą ir registracijos mokestį sumokėjęs dalyvis, kuris renginio dieną neturi galimybės startuoti renginyje, gali registraciją perkelti į ateinančių metų „Citadele Kauno maratoną”. Paslaugos mokestis 10 EUR. Apie registracijos perkėlimą būtina informuoti iki 2020 m. balandžio 20 d. imtinai.
3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
5. Siekiant užtikrinti renginio dalyvių saugumą varžybų metu, draudžiame trasoje bėgti su bet kokiais augintiniais. Dalyviai nesilaikantys šio draudimo bus diskvalifikuojami.
6. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą varžybų organizatorių išduotą numerį, kuriame įmontuota laiko matavimo elektroninė mikroschema. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį su laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų rezultatų protokolą.
7. Numeris su elektronine laiko matavimo mikroschema yra vienkartinis, po renginio jo grąžinti nereikia.
8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 50 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LLAF atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
10. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą.
11. Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
12. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
1. Planuojamas maratono, pusmaratonio, 5km, 1,5km, 400m bėgimų trasų startas ir finišas Rotušės aikštėje. Bėgimo kryptis link Karaliaus Mindaugo pr.
2. Maratono trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai, budės pirmosios pagalbos savanoriai. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus įrengti apytiksliai kas 2,5 km.
3. Maratono trasoje, netoli vandens, maitinimo punktų, dalyviams bus pastatyti biotualetai.
4. Maratono, pusmaratonio trasos išmatuotos ir sertifikuotos bei techniškai paruoštos varžyboms pagal Tarptautinės lengvosios atletikos (IAAF) varžybų rengimo taisykles ir tarptautinės maratonų bei bėgimo plentu asociacijos (AIMS) keliamus reikalavimus.
1. Absoliučios maratono distancijos įskaitos bėgimo nugalėtojams bus įteiktos Kauno maratono pereinamosios taurės.
2. Maratono, Pusmaratonio 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis ir diplomais bei rėmėjų prizais:
MARATONAS
Vyrai Moterys
1 vieta   600EUR 1 vieta   600EUR
2 vieta   300EUR 2 vieta   300EUR
3 vieta   200EUR 3 vieta   200EUR
Kauno maratono trasos rekordas   600EUR
Lietuvos maratono rekordas   10 000EUR
PUSMARATONIS
Vyrai Moterys
1 vieta   150EUR 1 vieta   150EUR
2 vieta   100EUR 2 vieta   100EUR
3 vieta   50EUR 3 vieta   50EUR
Pusmaratonio trasos rekordas   400EUR
3. Amžiaus grupių (5.10 punktas) nugalėtojai bus apdovanoti rėmėjų prizais.
4. 10 km bėgimo, 5 km bėgimo, Šeimų 1,5 km bėgimo 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis ir diplomais bei rėmėjų prizais.
5. Maratono, Pusmaratonio, 10 km bėgimo, 5 km bėgimo, Šeimų 1,5 km bėgimo, bei Vaikų 400 m bėgimo dalyviams pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką dovanojami 2020 m. „Citadele Kauno maratono“ atminimo medaliai.
6. Visi maratono distancijos dalyviai ir pirmieji užsiregistravę pusės maratono dalyviai apdovanojami išskirtiniais, specialiai renginiui gamintais firminiais marškinėliais.
1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
2. Gavus papildomą nemokamą registraciją iš įmonės, partnerio ar kitos trečiosios šalies, jau patvirtintos registracijos mokestis negrąžinamas.
3. Dalyvio startinis mokestis nurodytas www.kaunasmarathon.lt svetainėje, registracijos skiltyje.
1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.kaunasmarathon.lt iki balandžio 24 d. imtinai. Balandžio 25-26 dienomis internetinė registracija nevykdoma.
2. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
3. Balandžio 24 – 25 d. registracija ir numerių atsiėmimas bus vykdomi INFORMACIJOS centre Kauno Rotušės aikštėje.
4. Balandžio 26 dieną visų bėgimų registracija bus vykdoma INFORMACIJOS centre Kauno Rotušės aikštėje nuo 6:00 val. ir stabdoma likus 30 min. iki starto. Visų bėgimų numerių atsiėmimas tądien vykdomas nuo 6.00 val. ir stabdomas likus 15 min. iki starto.
5. Dalyviai atsiėmę numerius privalo užpildyti kitoje numerio pusėje esančia formą apie jų sveikatos būklę bei artimųjų kontaktinius duomenis.
6. Atsiimti kito dalyvio numerį bei dalyvio krepšelį galima tik pateikus to dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
7. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
8. Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.
1. Renginio dieną dalyviai savo daiktus galės palikti saugykloje Rotušės aikštėje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą ar užrišamą sportinį krepšį. Už paliktus brangius daiktus neatsakome.
2. Renginio dalyvių susirinkimo vietose veiks biotualetai, dušai. Vietos bus nurodytos renginio žemėlapyje.
1. VŠĮ „Kauno maratono klubas“, juridinio asmens kodas: 302437756, buveinės adresas: Laisvės al. 51A, 206kab., Kaunas, tel. +370 610 65833, el. p. info@kaunasmarathon.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Citadele Kauno maratonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
2. VŠĮ „Kauno maratono klubas“ taip pat yra interneto svetainės https://www.kaunasmarathon.lt valdytojas.
3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą 2 p. nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Citadele Kauno maratonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.kaunasmarathon.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
7. Dalyvio duomenys saugomi:
7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Kauno maratono klubas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
10. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@kaunasmarathon.lt.
11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Kauno maratono klubas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.
1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.