Vitaresta Eko bėgimo nuostatai / taisyklės

Vitaresta EKO bėgimo 2019 nuostatai
Populiarinti eko bėgimą, kaip vieną iš būdų apjungti sveikatos stirprinimo priemones ir socialinę atsakomybę.
Ugdyti gyventojų atsakomybę už švarą savo mieste ir šalyje.
Bėgimą organizuoja Kauno Maratono klubas kartu su UAB „Vitaresta“.
Bėgimo „Eko Vitaresta“ startas: 2019-06-10 d. 19 val. „Žalgirio Arenos“ aikštelėje. Finišas: „Žalgirio Arenos aikštelėje“.
Trasa: „Citadele Kauno maratono“ 21 km distancija, kuri bus padalinta į dvi atkarpas po 10 km (kiekvienam dalyviui apie ~10 km).
Visi dalyviai registruojasi interneto puslapyje https://www.kaunasmarathon.lt/ iki biželio mėn. 7 dienos 24 valandos.
Pirmieji 50 užsiregistravusių dalyvių gauna specialius marškinėlius.
Bėgime gali dalyvauti visi norintys, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose.
Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą bėgimo metu ir jam pasibaigus atsako delegavusi organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai). Dalyviai už savo sveikatą bėgimo metu ir jam pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami savo parašu.
Dalyviai bus paskirstomi į dvi grupes pasirinktinai. Startuos „Žalgirio arenos“ aikštelėje skirtingomis kryptimis. Finišuos „Žalgirio arenos“ aikštelėje.
Detalesnė bėgimo programa skelbiama ne vėliau kaip 3 dienos iki jo pradžios.
Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas bėgime yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą bėgime ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant bėgime, tenka tik dalyviui.
Dalyvių laikas bėgime nefiksuojamas.
Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
Asmeniniai duomenys naudojami bėgimo organizavimo ir administravimo tikslais.
Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el. pašto adresu info@kaunasmarathon.lt.