Nuostatai-Taisyklės

Varžybų nuostati / taisyklės

TAISYKLĖS

KAUNO MARATONO 2017

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Kauno maratono klubas“ 2017 m. birželio 11 d. rengia bėgimą „Kauno maratonas 2017“.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

42 km 195 m;

21 km 98 m;

10 km;

5 km;

1,5km;

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Kauno senamiestis, Rotušės aikštė;

Maratono, pusės maratono distancijų startas - 8:00 val.

1,5km distancijos startas - 13:00 val.

5km distancijos startas - 14:00 val.

10km startas - 15:00 val.

IV. LAIKO LIMITAS

1. 42 km 195 m – 5:30 val.

2. 21 km 98 m – 2:45 val.

3. 10km - 1:20 val.

4. 5 km – 40 min.

5. Varžybų dieną 16:30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 16:30 val. bus atidarytos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

V. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo parašu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, taip pat registruodamasis dalyvis sutinka gauti naijienlaiškius ir kitą organizatorių platinamą informaciją.

3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

4. Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 1998 metais. Maratono ir pusės maratono dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai Moterys

V 1978–2001 M 1978–2001

V40 1968–1977 M40 1968–1977

V50 1958–1967 M50 1958–1967

V60 1948–1957 M60 1948–1957

V70 1947 ir vyresni M70 1947 ir vyresnės

5. Pusės maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2001 metais.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:

2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 EUR.

2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 5 EUR mokestį.

2.3 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 5 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2017-06-05, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.

2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestį pervesti į sąskaitą: LT98 7044 0600 0720 8150

3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

6. Siekiant užtikrinti renginio dalyvių saugumą bei saugumo jausmą varžybų metu, draudžiame trasoje bėgti su bet kokiais augintiniais. Dalyviai nesilaikantys šio draudimo bus diskvalifikuojami.

7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį, kuriame įmontuota laiko matavimo elektroninė mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 15 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LLAF atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

11. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą.

VII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

1. Maratono trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus įrengti apytiksliai kas 2,5 km.

2. Maratono trasoje, netoli vandens, maitinimo punktų, dalyviams bus pastatyti biotualetai.

VIII. APDOVANOJIMAI

1. Absoliučios įskaitos bėgimo nugalėtojams ir prizininkams bus įteiktos Kauno maratono pereinamosios taurės.

2. Piniginiai prizai, rėmėjų įsteigti prizai.

3. Grupių nugalėtojai bus apdovanoti rėmėjų prizais.

4. Maratono, pusės maratono, 10km, 5km distancijų dalyviams, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

1. Dalyvio startinis mokestis nurodytas www.kaunasmarathon.lt svetaineje, registracijos skiltyje.

2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.kaunasmarathon.lt iki birželio 9 d.

2. Dalyvių numerius kartu su marškinėliais atsiimti bus galima birželio 9-11 dienomis.

Birželio 9-10 dienomis numeriai išduodami Žalgirio arenoje veikiančioje „Kauno maratono EXPO“, birželio 11d. renginio vietoje Rotušės aikštėje.

Renginio dieną (birželio 11d.) 6:00 - 7:45 numeriai atiduodami tik maratono ir pusmaratonio dalyviams renginio vietoje (Rotušės aikštėje). Nuo 8:00 - 14:40 likusių distancijų dalyviams.

3. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

XI. VARŽYBŲ TRASA

1.Bėgimo trasos startas ir finišas Rotušės aikštėje. Bėgimo kryptis link Karaliaus Mindaugo pr.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.